Fotó: Galán Géza

A Hangoló Zeneterápia, mint védjegy 2015 januárjában jött létre. Legfontosabb irányelve a magyar népzene terápiás lehetőségeinek kutatása, és széleskörű megismertetése. 2015 szeptemberétől, kezdetben havi, majd 2016-tól heti rendszerességgel tartok népzenei alapokon nyugvó, zeneterápiás szemléletű gyermek foglalkozásokat, ahol a szülők és gyermekek egyaránt a zenei és mozgásos folyamat részesei, alkotói lehetnek.

Azóta számos tudományos és ismeretterjesztő konferencián sikerült bemutatnom a módszert, a kora gyermekkori komplex személyiség fejlődés népzenei vonatkozásait, vagyis zenei anyanyelvünk nyújtotta lehetőségeinket. A több éves előadói és kutatómunka eredménye mára több száz gyermek, több száz család, akik életébe a magyar népzene, mint zenei anyanyelv tudott beépülni.
A heti rendszeress
égű foglalkozások mellett összeállt egy 60 perces koncertanyag,a Kerekerdő. Ahol a mese, a népzene, és az elemi mozgások kapcsolódnak össze és kínálnak bevonódási lehetőséget a közönség számára. A népmesei szálra felfűzött zenei blokkok hűen bemutatják a népzenei gyökereket, könnyed, közérthető átdolgozásokkal fűszerezve megjelennek gyermekjátékok, mondókák, mozgásos, táncos elemek, melyek több szinten vonják be a résztvevőket.

Fotó: Galán Géza

Menü
X